LUXAIRE MEA#

FURNACES
FL8S-UH 417-04-E
GM8S-UH 417-04-E
FL8T-UH 417-04-E
FL8V-UH 417-04-E
FL8S-DN 417-04-E
GM8S-DN 417-04-E
FL8T-DN 417-04-E
G8C-MU 417-04-E
GM9-UP 417-04-E
GM9-DH 417-04-E
FL9S-UP 417-04-E
FL9S-DH 417-04-E
FL9T-UP 417-04-E
FL9T-DH 417-04-E
FL9V-UP 417-04-E
FL9V-DH 417-04-E
FL9M-DH 460-06-E
FL9M-UP 460-06-E
FL9C-DH 460-06-E
FL9C-UP 460-06-E
P*HBX TGEP-HC
P*DHX TGEP-HC
P*LBX TGEP-HC
P*HMX 104-02-E
GY*S-E 417-04-E
SPLIT SYSTEM - CONDENSING UNITS
H*BA 88-96-E VOL II
H*BD 85-02-E VOL II
LCBD
H*BE 345-98-E VOL II
AL3B 418-04-E
AL3A
AL5B
AM
SINGLE PACKAGE SYSTEMS - ELEC/ELEC
PAC
SPLIT SYSTEMS - HEAT PUMPS
E*BA 104-97-E VOL II
E*BD
E*BE 86-02-E
HL3B 418-04-E
HL3A
HL5B
SINGLE PACAGE SYSTEMS - HEAT PUMPS
JP
AIR HANDLERS
MA 461-06-E
MV 461-06-E
FRP/FFP 170-96-E
AHP 461-06-E
SHP 461-06-E
AVL 461-06-E
SVL 461-06-E
SINGLE PACKAGE SYSTEMS - GAS/ELEC
PAC
D*PB 018-042 101-97-E VOL II
D*PB 048-060 55-01-E VOL II
D*YA 018-042 304-95-E VOL II
D*YA 048-060 98-97-E VOL II
D*PH 54-01-E VOL II
N/A 54-01-E VOL II
D*YH
D*YP
D*YZ
D*YY
D*YX
DL 036-072 118-03-E VOL II
DS 072 118-03-E VOL II
DU 036-060 118-03-E VOL II
DW 036-060
ZW 036-060
N/A
DL 078-150 193-00-E VOL II
DS 078-120 117-03-E VOL II
DU 078-150 193-00-E VOL II
DW 150 193-00-E VOL III
N/A
ZU 078-150
DL 180-300 418-02-E VOL II
DU 180-240 418-02-E VOL II
DW 180-300 418-02-E VOL II
N/A 418-02-E VOL II
ZW 180-300
WW 180-300
N/A
G 300-480
X 300-480
N/A
N/A
SINGLE PACKAGE SYSTEMS - HEAT PUMPS
B*UA 53-01-E VOL II
B*UH 2-98-E VOL II
BUP 250-04-E
B*UZ 249-04-E VOL II
B*UX
BB 030-060 118-03-E
BA 036-072
BA 078-150 215-01-E VOL II
BA 180 418-02-E VOL II
BB 240 418-02-E VOL II
SPLIT SYSTEMS
H*HB 090 109-02-E VOL III
H*HB 120 229-93-E VOL II
H*HB 150 119-95-E VOL II
H*HB 180-240 403-89-E VOL IV
HF* 090-120 159-02-E VOL II
N/A
HL* 180-240
N/A
HF* 300
HL* 360-600
N/A
K*BC,K*BU 060 127-89-E VOL II
K*BC,K*BU 090 127-89-E VOL II
K*BC,K*BU 120 127-89-E VOL II
K*BC,K*BU 180 443-99-E VOL II
LF* 090-120 159-02-E VOL II
K*BS
N/A
L*BC 240 N/R
LL* 180-240 161-02-E
N/A
LF* 300
LL*360-600
SPLIT SYSTEMS HEAT PUMP
E*SE 090-120 86-01-E VOL II
E*SE 090 86-01-E VOL IV
F*HP 70-01-E VOL II
EF* 159-03-E VOL II
FF* 159-03-E VOL II
INDOOR PACKAGE UNITS
N/A
N/A
CB
N/A
N/A
N/A 418-83-E VOL II